Your search results

İkinci El Gayrimenkulde KDV Uygulamasına Son Verildi!

Posted by alev midik on 9 April 2018
| 0

Maliye Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme doğrultusunda ikinci el taşınmazlarda uygulanan KDV’ye son verildi.

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenleme Neler İçeriyor?

Düzenlemeye göre, ikinci el taşınmaz ticareti ile iştigal eden mükelleflerce, mükellef olmayanlardan alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak. İkinci el satışlarında firmalar, daha önceden gerçek kişiden taşınmaz aldıklarında herhangi bir fatura alamamasına rağmen, mülkü satarken satış bedelinin tamamına fatura keserek, KDV ödemeleri gerekiyordu. Yapılan bu düzenleme ile artık satış bedelinin tamamına değil, alım bedeli düşüldükten sonra kalan tutara fatura kesecekler.

Arsasını müteahhide veren arsa sahipleri açısından da düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre arsa sahipleri sadece aldığı konut veya iş yeri için KDV ödeyecek. Ayrıca arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya iş yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacak.

İHA

Compare Listings